Правото на неотменимо авторско възнаграждение – една от причините филмопроизводството в Италия да не е като в България

Броят на произведените италиански филми постепенно се увеличава през последните 40 години. Прави впечатление, че тази положителна тенденция се засилва след въвеждането на справедливото възнаграждение през 1997 г., със 109% ръст  през последните 21 години, нараствайки от 71 италиански филма, произведени през 1997 г., до общо 149 през 2018 г.

По отношение на продукцията на игрални филми в Европа през 2019 г. Италия се нарежда на 1-во място. Всъщност, оказва се че от първите седем страни в тази класация, пет имат въведена схема за право на възнаграждение (а именно: Италия, Испания, Франция, Холандия и Швейцария).