Изследване по поръчка на Холандското правителство установява, че доброволно договаряне на справедливо авторско възнаграждение е рядко приложимо на практика